یک ساعت با دوست دخترش / پسرش حرف میزنه Phone Shocker 

  انقدر ماهواره فیلم های بالای 18 میبینه تا خوابش ببره  Recliner

طرف دزده تازه این موقع ها کارش شروع میشه   Pirate
لباس خوابش رو میپوسه  Woman In Rollers
یه دوش می گیره تا برای خواب اماده شه  Shower 2
گوسفند ها رو میشمره تا خوابش ببره  Counting Sheep
با عروسکش بازی می کنه   Kid With Doll
چفت و بس که نداره به خاطر همین کاراش که کسی باهاش نمی خوابه Dutch Oven

کتاب میخونه   Reading

از سر شب میره تو تخت خوابش تا شاید دم دمای صبح خوابش ببره Wake Up
شبا همش تو کلوبه .. روزا می خوابهComputer
جیش و مسواک زدنش 1 ساعت طول داره    Toilet Reading

تا یکی ماسازش نده خوابش نمی بره   Massage Therapist

این یکی بالای 18.. روم نمیشه بگم چی کار می کنه خودتون میدونید دیگهDutch Oven